Hi,歡迎光臨力士樂商城,請登錄 / 免費注冊
當前位置: 首頁 > 密封元件 > 骨架油封 > 臺灣骨架油封 > 臺灣骨架油封(TC雙唇包膠)密封圈
 • 相關商品列表
 • 臺灣骨架油封(TC雙唇包膠)密封圈
  • 商城售價:¥3.10 ~ ¥32.00
  • 商品品牌:無
  • 服 務:由 友信商城 發貨并提供售后服務。售前咨詢電話:0535-6649930
  • 用戶評價:comment rank 5 (已有0人評價)
  訂貨號
  外徑D
  內徑d
  高度H
  面價
  現價
  數量

  •   140*170*16
  •   140*170*15
  •   140*170*12
  •   14*22*5
  •   135*160*12
  •   130*160*15
  •   130*160*12
  •   130*155*10
  •   13*26*9
  •   13*22*4
  •   125*155*14
  •   125*150*12
  •   120*150*14
  •   120*150*12
  •   120*140*12
  •   115*145*14
  •   115*140*14
  •   110*140*15
  •   110*140*14
  •   110*140*13
  •   110*140*12
  •   110*130*13
  •   110*130*12
  •   110*125*12
  •   105*140*12
  •   105*135*14
  •   105*130*12
  •   105*125*12
  •   100*140*12
  •   100*130*13
  •   100*130*12
  •   100*125*12
  •   100*120*12
  •   95*145*10
  •   95*140*13
  •   95*130*12
  •   95*125*12
  •   95*120*13
  •   95*120*12
  •   95*120*10
  •   95*115*12
  •   95*110*12
  •   90*130*12
  •   90*125*13
  •   90*120*12
  •   90*115*12
  •   90*110*8
  •   90*110*12
  •   90*110*10
  •   90*105*12
  •   9*22*7
  •   9*19*6
  •   9*20*7
  •   85*150*12
  •   85*130*12
  •   85*120*12
  •   85*120*10
  •   85*115*13
  •   85*115*12
  •   85*110*13
  •   85*110*12
  •   85*110*10
  •   85*105*13
  •   85*105*12
  •   85*100*9
  •   85*100*12
  •   85*100*10
  •   80*95*8
  •   80*110*10
  •   80*105*12
  •   80*100*8
  •   80*100*12
  •   80*100*10
  •   8*30*7
  •   8*22*8
  •   8*22*7
  •   8*20*7
  •   8*18*7
  •   8*18*5
  •   8*17*7
  •   8*16*7
  •   8*15*5
  •   8*14*5
  •   78*110*13
  •   78*100*10
  •   75*95*12
  •   75*90*8
  •   75*85*10
  •   75*110*13
  •   75*100*12
  •   75*100*10
  •   72*92*12
  •   70*95*13
  •   70*95*12
  •   70*95*10
  •   70*90*7
  •   70*90*13
  •   70*90*12
  •   70*90*12
  •   70*90*10
  •   70*88*12
  •   70*85*8
  •   70*85*10
  •   70*120*13
  •   70*110*8
  •   70*110*12
  •   70*100*12
  •   70*100*10
  •   7*22*6
  •   7*19*7
  •   7*16*7
  •   68*100*12
  •   65*95*12
  •   65*95*10
  •   65*90*8
  •   65*90*8
  •   65*90*12
  •   65*90*10
  •   65*90*10
  •   65*85*12
  •   65*85*10
  •   65*80*8
  •   65*80*12
  •   65*80*10
  •   65*115*12
  •   65*100*10
  •   64*85*10
  •   63*90*10
  •   63*85*10
  •   62*90*10
  •   62*85*12
  •   62*80*12
  •   60*95*10
  •   60*90*8
  •   60*90*12
  •   60*90*10
  •   60*85*8
  •   60*85*12
  •   60*85*10
  •   60*82*9
  •   60*82*12
  •   60*80*8
  •   60*80*12
  •   60*80*10
  •   60*76*9
  •   60*75*8
  •   60*75*10
  •   60*70*8
  •   60*100*10
  •   6*22*7
  •   6*18*7
  •   6*16*5
  •   6*15*5
  •   58*80*8
  •   58*80*12
  •   58*75*10
  •   58*68*9
  •   55*90*10
  •   55*85*12
  •   55*85*10
  •   55*82*12
  •   55*80*8
  •   55*80*12
  •   55*80*10
  •   55*78*12
  •   55*78*10
  •   55*75*8
  •   55*75*12
  •   55*72*9
  •   55*72*8
  •   55*72*12
  •   55*70*8
  •   55*70*10
  •   55*68*8
  •   55*68*10
  •   54*65*10
  •   52*85*10
  •   52*80*12
  •   52*75*12
  •   52*72*8
  •   52*72*12
  •   52*70*8
  •   52*68*8
  •   52*65*9
  •   50*82*12
  •   50*80*8
  •   50*80*12
  •   50*80*10
  •   50*75*8
  •   50*75*12
  •   50*75*10
  •   50*72*8
  •   50*72*7
  •   50*72*12
  •   50*72*10
  •   50*70*9
  •   50*70*8
  •   50*70*12
  •   50*70*10
  •   50*68*8
  •   50*68*12
  •   50*68*10
  •   50*65*8
  •   50*65*10
  •   50*63*8
  •   5*17*7
  •   5*15*7
  •   48*82*11
  •   48*82*11
  •   48*80*10
  •   48*75*12
  •   48*74*10
  •   48*68*10
  •   48*65*9
  •   48*65*10
  •   48*60*10
  •   45*85*10
  •   45*80*10
  •   45*75*12
  •   45*72*12
  •   45*72*10
  •   45*70*8
  •   45*70*5
  •   45*70*12
  •   45*70*10
  •   45*68*12
  •   45*65*8
  •   45*65*7
  •   45*65*12
  •   45*65*10
  •   45*62*8
  •   45*62*7
  •   45*62*12
  •   45*62*10
  •   45*60*7
  •   45*60*12
  •   45*60*10
  •   45*58*7
  •   45*57*9
  •   45*56*8
  •   45*55*7
  •   45*55*10
  •   45*52*8
  •   44*62*8
  •   44*60*7
  •   42*78*10
  •   42*75*12
  •   42*70*10
  •   42*65*12
  •   42*62*8
  •   42*62*12
  •   42*62*10
  •   42*60*9
  •   42*60*12
  •   42*60*10
  •   42*58*10
  •   42*56*10
  •   42*55*8
  •   42*55*7
  •   42*55*10
  •   42*52*7
  •   42*50*10
  •   40*90*10
  •   40*80*12
  •   40*76*8
  •   40*75*10
  •   40*72*7
  •   40*72*10
  •   40*70*12
  •   40*70*10
  •   40*68*8
  •   40*68*6
  •   40*68*10
  •   40*65*12
  •   40*64*12
  •   40*63*7
  •   40*62*8
  •   40*62*7
  •   40*62*5
  •   40*62*12
  •   40*62*10
  •   40*60*7
  •   40*60*12
  •   40*60*10
  •   40*58*8
  •   40*56*8
  •   40*56*10
  •   40*55*8
  •   40*55*7
  •   40*55*12
  •   40*54*7
  •   40*52*7
  •   38*72*10
  •   38*65*12
  •   38*65*10
  •   38*62*8
  •   38*60*10
  •   38*58*8
  •   38*58*12
  •   38*58*10
  •   38*56*12
  •   38*55*8
  •   38*55*7
  •   38*54*10
  •   38*52*7
  •   38*52*8
  •   38*51*7
  •   38*50*8
  •   38*50*10
  •   38*48*7
  •   37*58*10
  •   36*62*7
  •   36*58*8
  •   36*52*7
  •   36*50*7
  •   36*49*7
  •   36*47*7
  •   36*46*7
  •   35*72*12
  •   35*65*7
  •   35*65*12
  •   35*65*10
  •   35*62*8
  •   35*62*7
  •   35*62*12
  •   35*62*10
  •   35*60*12
  •   35*60*10
  •   35*58*12
  •   35*58*10
  •   35*56*8
  •   35*56*12
  •   35*55*8
  •   35*56*10
  •   35*55*7
  •   35*55*12
  •   35*55*11
  •   35*55*10
  •   35*52*8
  •   35*52*7
  •   35*52*6
  •   35*52*12
  •   35*52*10
  •   35*51*8
  •   35*50*8
  •   35*50*10
  •   35*48*8
  •   35*48*7
  •   35*47*7
  •   35*47*10
  •   35*45*7
  •   34*62*10
  •   34*52*10
  •   34*50*10
  •   34*48*7
  •   34*45*8
  •   34*45*7
  •   33*50*7
  •   33*50*10
  •   32*72*10
  •   32*65*10
  •   32*62*8
  •   32*55*7
  •   32*54*7
  •   32*53*7
  •   32*52*8
  •   32*52*7
  •   32*52*12
  •   32*52*11
  •   32*52*10
  •   32*50*8
  •   32*50*7
  •   32*50*7
  •   32*50*10
  •   32*48*7
  •   32*47*8
  •   32*47*7
  •   32*46*8
  •   32*46*6
  •   32*45*8
  •   32*45*7
  •   32*45*10
  •   32*44*10
  •   32*43*7
  •   32*42*7
  •   32*42*10
  •   32*40*7
  •   30*72*8
  •   30*65*10
  •   30*62*8
  •   30*62*7
  •   30*62*10
  •   30*60*10
  •   30*58*10
  •   30*56*12
  •   30*56*10
  •   30*55*7
  •   30*55*12
  •   30*55*10
  •   30*52*7
  •   30*52*12
  •   30*52*10
  •   30*50*8
  •   30*50*7
  •   30*50*12
  •   30*50*10
  •   30*48*7
  •   30*47*8
  •   30*47*7
  •   30*46*8
  •   30*46*7
  •   30*45*8
  •   30*45*7
  •   30*44*7
  •   30*42*8
  •   30*42*7
  •   30*42*10
  •   30*41*7
  •   30*40*8
  •   30*40*7
  •   30*38*8
  •   30*38*5
  •   30*37*8
  •   29*52*7
  •   29*50*10
  •   28*62*10
  •   28*52*7
  •   28*52*10
  •   28*50*10
  •   28*48*7
  •   28*47*7
  •   28*48*11
  •   28*47*10
  •   28*45*8
  •   28*45*7
  •   28*45*10
  •   28*43*7
  •   28*42*7
  •   28*42*11
  •   28*41*7
  •   28*40*8
  •   28*40*7
  •   28*40*10
  •   28*38*8
  •   28*38*7
  •   28*37*7
  •   28*35*5
  •   27*47*7
  •   27*47*10
  •   27*45*9
  •   27*43*9
  •   27*42*7
  •   27*40*8
  •   27*37*7
  •   26*62*9
  •   26*48*7
  •   26*42*7
  •   26*40*7
  •   26*38*8
  •   26*38*5
  •   26*37*7
  •   26*36*7
  •   25*62*7
  •   25*62*10
  •   25*52*8
  •   25*52*7
  •   25*52*10
  •   25*50*10
  •   25*49*10
  •   25*48*7
  •   25*47*7
  •   25*47*10
  •   25*46*7
  •   25*45*7
  •   25*45*11
  •   25*45*10
  •   25*44*7
  •   25*43*8
  •   25*43*10
  •   25*42*8
  •   25*42*7
  •   25*42*12
  •   25*43*10
  •   25*40*8
  •   25*40*7
  •   25*40*5
  •   25*40*10
  •   25*38*7
  •   25*37*7
  •   25*36*7
  •   25*35*7
  •   25*35*5
  •   25*35*10
  •   25*32*7
  •   24*52*8
  •   24*47*7
  •   24*47*10
  •   24*46*10
  •   24*45*7
  •   24*45*6
  •   24*45*11
  •   24*42*8
  •   24*40*8
  •   24*40*7
  •   24*40*10
  •   24*37*7
  •   24*36*7
  •   24*35*7
  •   24*35*6
  •   24*34*7
  •   23*47*7
  •   23*40*6
  •   23*36*7
  •   22*48*7
  •   22*47*7
  •   22*45*10
  •   22*42*11
  •   22*42*10
  •   22*40*7
  •   22*40*10
  •   22*36*7
  •   22*35*8
  •   22*35*7
  •   22*32*7
  •   22*30*7
  •   21*40*7
  •   21*31*7
  •   20*52*7
  •   20*47*7
  •   20*47*10
  •   20*45*7
  •   20*45*10
  •   20*42*8
  •   20*42*10
  •   20*40*8
  •   20*40*7
  •   20*40*12
  •   20*40*10
  •   20*37*7
  •   20*35*8
  •   20*35*7
  •   20*35*5
  •   20*35*10
  •   20*34*7
  •   20*33*7
  •   20*32*7
  •   20*32*6
  •   20*31*7
  •   20*30*7
  •   20*30*5
  •   20*30*10
  •   20*28*7
  •   20*28*6
  •   20*26*5
  •   19*47*7
  •   19*37*10
  •   19*35*7
  •   19*32*7
  •   18*47*10
  •   18*40*7
  •   18*40*10
  •   18*38*7
  •   18*35*8
  •   18*35*7
  •   18*35*10
  •   18*30*8
  •   18*30*6
  •   18*30*5
  •   18*30*10
  •   18*28*6
  •   18*25*7
  •   17*47*7
  •   17*40*7
  •   17*37*10
  •   17*35*8
  •   17*35*7
  •   17*35*10
  •   17*33*7
  •   17*32*8
  •   17*30*7
  •   17*30*10
  •   17*29*5
  •   17*28*7
  •   17*28*6
  •   17*27*7
  •   17*27*10
  •   17*25*7
  •   17*25*6
  •   16*40*10
  •   16*35*7
  •   16*35*10
  •   16*32*7
  •   16*32*10
  •   16*30*7
  •   16*30*10
  •   16*28*7
  •   16*27*6
  •   16*26*7
  •   16*26*6
  •   16*25*7
  •   16*25*6
  •   16*24*7
  •   15*35*8
  •   15*35*7
  •   15*35*5
  •   15*32*5
  •   15*30*8
  •   15*32*7
  •   15*30*7
  •   15*30*10
  •   15*28*7
  •   15*27*7
  •   15*26*7
  •   15*25*7
  •   15*25*6
  •   15*25*5
  •   15*24*5
  •   15*23*7
  •   15*22*5
  •   14*32*7
  •   14*30*7
  •   14*30*10
  •   14*29*7
  •   14*28*7
  •   14*26*7
  •   14*25*5
  •   14*24*7
  •   14*22*5
  •   12*32*7
  •   12*32*10
  •   12*30*7
  •   12*28*8
  •   12*28*7
  •   12*26*7
  •   12*25*8
  •   12*25*7
  •   12*25*10
  •   12*24*7
  •   12*22*7
  •   12*22*6
  •   12*20*7
  •   12*20*5
  •   12*18*5
  •   11*30*10
  •   11*25*7
  •   11*22*7
  •   11*17*4
  •   10*26*7
  •   10*25*7
  •   10*25*5
  •   10*23*7
  •   10*22*7
  •   10*20*7
  •   10*19*7
  •   10*18*7

  •   170
  •   170
  •   170
  •   22
  •   160
  •   160
  •   160
  •   155
  •   26
  •   22
  •   155
  •   150
  •   150
  •   150
  •   140
  •   145
  •   140
  •   140
  •   140
  •   140
  •   140
  •   130
  •   130
  •   125
  •   140
  •   135
  •   130
  •   125
  •   140
  •   130
  •   130
  •   125
  •   120
  •   145
  •   140
  •   95
  •   125
  •   120
  •   120
  •   120
  •   115
  •   110
  •   130
  •   125
  •   120
  •   115
  •   110
  •   110
  •   110
  •   105
  •   22
  •   19
  •   20
  •   150
  •   130
  •   120
  •   120
  •   115
  •   115
  •   110
  •   110
  •   110
  •   105
  •   105
  •   100
  •   100
  •   100
  •   95
  •   110
  •   105
  •   100
  •   100
  •   100
  •   30
  •   22
  •   22
  •   20
  •   18
  •   18
  •   17
  •   16
  •   15
  •   14
  •   110
  •   100
  •   95
  •   90
  •   85
  •   110
  •   100
  •   100
  •   92
  •   95
  •   95
  •   95
  •   90
  •   90
  •   90
  •   90
  •   90
  •   88
  •   85
  •   85
  •   120
  •   110
  •   110
  •   100
  •   100
  •   22
  •   19
  •   16
  •   100
  •   95
  •   95
  •   90
  •   90
  •   90
  •   90
  •   90
  •   85
  •   85
  •   80
  •   80
  •   80
  •   115
  •   100
  •   85
  •   90
  •   85
  •   90
  •   85
  •   80
  •   95
  •   90
  •   90
  •   90
  •   85
  •   85
  •   85
  •   82
  •   82
  •   80
  •   80
  •   80
  •   76
  •   75
  •   75
  •   70
  •   100
  •   22
  •   18
  •   16
  •   15
  •   80
  •   80
  •   75
  •   68
  •   90
  •   85
  •   85
  •   82
  •   80
  •   80
  •   80
  •   78
  •   78
  •   75
  •   75
  •   72
  •   72
  •   72
  •   70
  •   70
  •   68
  •   68
  •   65
  •   85
  •   80
  •   75
  •   72
  •   72
  •   70
  •   68
  •   65
  •   82
  •   80
  •   80
  •   80
  •   75
  •   75
  •   75
  •   72
  •   72
  •   72
  •   72
  •   70
  •   70
  •   70
  •   70
  •   68
  •   68
  •   68
  •   65
  •   65
  •   63
  •   17
  •   15
  •   82
  •   82
  •   80
  •   75
  •   74
  •   68
  •   65
  •   65
  •   60
  •   85
  •   80
  •   75
  •   72
  •   72
  •   70
  •   70
  •   70
  •   70
  •   68
  •   65
  •   65
  •   65
  •   65
  •   62
  •   62
  •   62
  •   62
  •   60
  •   60
  •   60
  •   58
  •   57
  •   56
  •   55
  •   55
  •   52
  •   62
  •   60
  •   78
  •   75
  •   70
  •   65
  •   62
  •   62
  •   62
  •   60
  •   60
  •   60
  •   58
  •   56
  •   55
  •   55
  •   55
  •   52
  •   50
  •   90
  •   80
  •   76
  •   75
  •   72
  •   72
  •   70
  •   70
  •   68
  •   68
  •   68
  •   65
  •   64
  •   63
  •   62
  •   62
  •   62
  •   62
  •   62
  •   60
  •   60
  •   60
  •   58
  •   56
  •   56
  •   55
  •   55
  •   55
  •   54
  •   52
  •   72
  •   65
  •   65
  •   62
  •   60
  •   58
  •   58
  •   58
  •   56
  •   55
  •   55
  •   54
  •   52
  •   52
  •   51
  •   50
  •   50
  •   48
  •   58
  •   62
  •   58
  •   52
  •   50
  •   49
  •   47
  •   46
  •   72
  •   65
  •   65
  •   65
  •   62
  •   62
  •   62
  •   62
  •   60
  •   60
  •   58
  •   58
  •   56
  •   56
  •   55
  •   56
  •   55
  •   55
  •   55
  •   55
  •   52
  •   52
  •   52
  •   52
  •   52
  •   51
  •   50
  •   50
  •   48
  •   48
  •   47
  •   47
  •   45
  •   62
  •   52
  •   50
  •   48
  •   45
  •   45
  •   50
  •   50
  •   72
  •   65
  •   62
  •   55
  •   54
  •   53
  •   52
  •   52
  •   52
  •   52
  •   52
  •   50
  •   50
  •   50
  •   50
  •   48
  •   47
  •   47
  •   46
  •   46
  •   45
  •   45
  •   45
  •   44
  •   43
  •   42
  •   42
  •   40
  •   72
  •   65
  •   62
  •   62
  •   62
  •   60
  •   58
  •   56
  •   56
  •   55
  •   55
  •   55
  •   52
  •   52
  •   52
  •   50
  •   50
  •   50
  •   50
  •   48
  •   47
  •   47
  •   46
  •   46
  •   45
  •   45
  •   44
  •   42
  •   42
  •   42
  •   41
  •   40
  •   40
  •   38
  •   38
  •   37
  •   52
  •   50
  •   62
  •   52
  •   52
  •   50
  •   48
  •   47
  •   48
  •   47
  •   45
  •   45
  •   45
  •   43
  •   42
  •   42
  •   41
  •   40
  •   40
  •   40
  •   38
  •   38
  •   37
  •   35
  •   47
  •   47
  •   45
  •   43
  •   42
  •   40
  •   37
  •   62
  •   48
  •   42
  •   40
  •   38
  •   38
  •   37
  •   36
  •   62
  •   62
  •   52
  •   52
  •   52
  •   50
  •   49
  •   48
  •   47
  •   47
  •   46
  •   45
  •   45
  •   45
  •   44
  •   43
  •   43
  •   42
  •   42
  •   42
  •   43
  •   10
  •   40
  •   40
  •   40
  •   38
  •   37
  •   36
  •   35
  •   35
  •   35
  •   32
  •   52
  •   47
  •   47
  •   46
  •   45
  •   45
  •   45
  •   42
  •   40
  •   40
  •   40
  •   37
  •   36
  •   35
  •   35
  •   34
  •   47
  •   40
  •   36
  •   48
  •   47
  •   45
  •   42
  •   42
  •   40
  •   40
  •   36
  •   35
  •   35
  •   32
  •   30
  •   40
  •   31
  •   52
  •   47
  •   47
  •   45
  •   45
  •   42
  •   42
  •   40
  •   40
  •   40
  •   40
  •   37
  •   35
  •   35
  •   35
  •   35
  •   34
  •   33
  •   32
  •   32
  •   31
  •   30
  •   30
  •   30
  •   28
  •   28
  •   26
  •   47
  •   37
  •   35
  •   32
  •   47
  •   40
  •   40
  •   38
  •   35
  •   35
  •   35
  •   30
  •   30
  •   30
  •   30
  •   28
  •   25
  •   47
  •   40
  •   37
  •   35
  •   35
  •   35
  •   33
  •   32
  •   30
  •   30
  •   29
  •   28
  •   28
  •   27
  •   27
  •   25
  •   25
  •   40
  •   35
  •   35
  •   32
  •   32
  •   30
  •   30
  •   28
  •   27
  •   26
  •   26
  •   25
  •   25
  •   24
  •   35
  •   35
  •   35
  •   32
  •   30
  •   32
  •   30
  •   30
  •   28
  •   27
  •   26
  •   25
  •   25
  •   25
  •   24
  •   23
  •   22
  •   32
  •   30
  •   30
  •   29
  •   28
  •   26
  •   25
  •   24
  •   22
  •   32
  •   32
  •   30
  •   28
  •   28
  •   26
  •   25
  •   25
  •   25
  •   24
  •   22
  •   22
  •   20
  •   20
  •   18
  •   30
  •   25
  •   22
  •   17
  •   26
  •   25
  •   25
  •   23
  •   22
  •   20
  •   19
  •   18

  •   140
  •   140
  •   140
  •   14
  •   135
  •   130
  •   130
  •   130
  •   13
  •   13
  •   125
  •   125
  •   120
  •   120
  •   120
  •   115
  •   115
  •   110
  •   110
  •   110
  •   110
  •   110
  •   110
  •   110
  •   105
  •   105
  •   105
  •   105
  •   100
  •   100
  •   100
  •   100
  •   100
  •   95
  •   95
  •   130
  •   95
  •   95
  •   95
  •   95
  •   95
  •   95
  •   90
  •   90
  •   90
  •   90
  •   90
  •   90
  •   90
  •   90
  •   9
  •   9
  •   9
  •   85
  •   85
  •   85
  •   85
  •   85
  •   85
  •   85
  •   85
  •   85
  •   85
  •   85
  •   85
  •   85
  •   85
  •   80
  •   80
  •   80
  •   80
  •   80
  •   80
  •   8
  •   8
  •   8
  •   8
  •   8
  •   8
  •   8
  •   8
  •   8
  •   8
  •   78
  •   78
  •   75
  •   75
  •   75
  •   75
  •   75
  •   75
  •   72
  •   70
  •   70
  •   70
  •   70
  •   70
  •   70
  •   70
  •   70
  •   70
  •   70
  •   70
  •   70
  •   70
  •   70
  •   70
  •   70
  •   7
  •   75
  •   7
  •   68
  •   65
  •   65
  •   65
  •   65
  •   65
  •   65
  •   65
  •   65
  •   65
  •   65
  •   65
  •   65
  •   65
  •   65
  •   64
  •   63
  •   63
  •   62
  •   62
  •   62
  •   60
  •   60
  •   60
  •   60
  •   60
  •   60
  •   60
  •   60
  •   60
  •   60
  •   60
  •   60
  •   60
  •   60
  •   60
  •   60
  •   60
  •   6
  •   6
  •   6
  •   6
  •   58
  •   58
  •   58
  •   58
  •   55
  •   55
  •   55
  •   55
  •   55
  •   55
  •   55
  •   55
  •   55
  •   55
  •   55
  •   55
  •   55
  •   55
  •   55
  •   55
  •   55
  •   55
  •   54
  •   52
  •   52
  •   52
  •   52
  •   52
  •   52
  •   52
  •   52
  •   50
  •   50
  •   50
  •   50
  •   50
  •   50
  •   50
  •   50
  •   50
  •   50
  •   50
  •   50
  •   50
  •   50
  •   50
  •   50
  •   50
  •   50
  •   50
  •   50
  •   50
  •   5
  •   5
  •   48
  •   48
  •   48
  •   48
  •   48
  •   48
  •   48
  •   48
  •   48
  •   45
  •   45
  •   45
  •   45
  •   45
  •   45
  •   45
  •   45
  •   45
  •   45
  •   45
  •   45
  •   45
  •   45
  •   45
  •   45
  •   45
  •   45
  •   45
  •   45
  •   45
  •   45
  •   45
  •   45
  •   45
  •   45
  •   45
  •   44
  •   44
  •   42
  •   42
  •   42
  •   42
  •   42
  •   42
  •   42
  •   42
  •   42
  •   42
  •   42
  •   42
  •   42
  •   42
  •   42
  •   42
  •   42
  •   40
  •   40
  •   40
  •   40
  •   40
  •   40
  •   40
  •   40
  •   40
  •   40
  •   40
  •   40
  •   40
  •   40
  •   40
  •   40
  •   40
  •   40
  •   40
  •   40
  •   40
  •   40
  •   40
  •   40
  •   40
  •   40
  •   40
  •   40
  •   40
  •   40
  •   38
  •   38
  •   38
  •   38
  •   38
  •   38
  •   38
  •   38
  •   38
  •   38
  •   38
  •   38
  •   38
  •   38
  •   38
  •   38
  •   38
  •   38
  •   37
  •   36
  •   36
  •   36
  •   36
  •   36
  •   36
  •   36
  •   35
  •   35
  •   34
  •   35
  •   35
  •   35
  •   35
  •   35
  •   35
  •   35
  •   35
  •   35
  •   35
  •   35
  •   35
  •   35
  •   35
  •   35
  •   35
  •   35
  •   35
  •   35
  •   35
  •   35
  •   35
  •   35
  •   35
  •   35
  •   35
  •   35
  •   35
  •   35
  •   35
  •   34
  •   34
  •   34
  •   34
  •   34
  •   34
  •   33
  •   33
  •   32
  •   32
  •   32
  •   32
  •   32
  •   32
  •   32
  •   32
  •   32
  •   32
  •   32
  •   32
  •   32
  •   32
  •   32
  •   32
  •   32
  •   32
  •   32
  •   32
  •   32
  •   32
  •   32
  •   32
  •   32
  •   32
  •   32
  •   32
  •   30
  •   30
  •   30
  •   30
  •   30
  •   30
  •   30
  •   30
  •   30
  •   30
  •   30
  •   30
  •   30
  •   30
  •   30
  •   30
  •   30
  •   30
  •   30
  •   30
  •   30
  •   30
  •   30
  •   30
  •   30
  •   30
  •   30
  •   30
  •   30
  •   30
  •   30
  •   30
  •   30
  •   30
  •   30
  •   30
  •   29
  •   29
  •   28
  •   28
  •   28
  •   28
  •   28
  •   28
  •   28
  •   28
  •   28
  •   28
  •   28
  •   28
  •   28
  •   28
  •   28
  •   28
  •   28
  •   28
  •   28
  •   28
  •   28
  •   28
  •   27
  •   27
  •   27
  •   27
  •   27
  •   27
  •   27
  •   26
  •   26
  •   26
  •   26
  •   26
  •   26
  •   26
  •   26
  •   25
  •   25
  •   25
  •   25
  •   25
  •   25
  •   25
  •   25
  •   25
  •   25
  •   25
  •   25
  •   25
  •   25
  •   25
  •   25
  •   25
  •   25
  •   25
  •   25
  •   25
  •   25
  •   25
  •   25
  •   25
  •   25
  •   25
  •   25
  •   25
  •   25
  •   25
  •   25
  •   24
  •   24
  •   24
  •   24
  •   24
  •   24
  •   24
  •   24
  •   24
  •   24
  •   24
  •   24
  •   24
  •   24
  •   24
  •   24
  •   23
  •   23
  •   23
  •   22
  •   22
  •   22
  •   22
  •   22
  •   22
  •   22
  •   22
  •   22
  •   22
  •   22
  •   22
  •   21
  •   21
  •   20
  •   20
  •   20
  •   20
  •   20
  •   20
  •   20
  •   20
  •   20
  •   20
  •   20
  •   20
  •   20
  •   20
  •   20
  •   20
  •   20
  •   20
  •   20
  •   20
  •   20
  •   20
  •   20
  •   20
  •   20
  •   20
  •   20
  •   19
  •   19
  •   19
  •   19
  •   18
  •   18
  •   18
  •   18
  •   18
  •   18
  •   18
  •   18
  •   18
  •   18
  •   18
  •   18
  •   18
  •   17
  •   17
  •   17
  •   17
  •   17
  •   17
  •   17
  •   17
  •   17
  •   17
  •   17
  •   17
  •   17
  •   17
  •   17
  •   17
  •   17
  •   16
  •   16
  •   16
  •   16
  •   16
  •   16
  •   16
  •   16
  •   16
  •   16
  •   16
  •   16
  •   16
  •   16
  •   15
  •   15
  •   15
  •   15
  •   15
  •   15
  •   15
  •   15
  •   15
  •   15
  •   15
  •   15
  •   15
  •   15
  •   15
  •   15
  •   15
  •   14
  •   14
  •   14
  •   14
  •   14
  •   14
  •   14
  •   14
  •   14
  •   12
  •   12
  •   12
  •   12
  •   12
  •   12
  •   12
  •   12
  •   12
  •   12
  •   12
  •   12
  •   12
  •   12
  •   12
  •   11
  •   11
  •   11
  •   11
  •   10
  •   10
  •   10
  •   10
  •   10
  •   10
  •   10
  •   100

  •   16
  •   15
  •   12
  •   5
  •   12
  •   15
  •   12
  •   10
  •   9
  •   4
  •   14
  •   12
  •   14
  •   12
  •   12
  •   14
  •   14
  •   15
  •   14
  •   13
  •   12
  •   13
  •   12
  •   12
  •   12
  •   14
  •   12
  •   12
  •   12
  •   13
  •   12
  •   12
  •   12
  •   10
  •   13
  •   12
  •   12
  •   13
  •   12
  •   10
  •   12
  •   12
  •   12
  •   13
  •   12
  •   12
  •   8
  •   12
  •   10
  •   12
  •   7
  •   6
  •   7
  •   12
  •   12
  •   12
  •   10
  •   13
  •   12
  •   13
  •   12
  •   10
  •   13
  •   12
  •   9
  •   12
  •   10
  •   8
  •   10
  •   12
  •   8
  •   12
  •   10
  •   7
  •   8
  •   7
  •   7
  •   7
  •   5
  •   7
  •   7
  •   5
  •   5
  •   13
  •   10
  •   12
  •   8
  •   10
  •   13
  •   12
  •   10
  •   12
  •   13
  •   12
  •   10
  •   7
  •   13
  •   12
  •   12
  •   10
  •   12
  •   8
  •   10
  •   13
  •   8
  •   12
  •   12
  •   10
  •   6
  •   7
  •   7
  •   12
  •   12
  •   10
  •   8
  •   8
  •   12
  •   10
  •   10
  •   12
  •   10
  •   8
  •   12
  •   10
  •   12
  •   10
  •   10
  •   10
  •   10
  •   10
  •   12
  •   12
  •   10
  •   8
  •   12
  •   10
  •   8
  •   12
  •   10
  •   9
  •   12
  •   8
  •   12
  •   10
  •   9
  •   8
  •   10
  •   8
  •   10
  •   7
  •   7
  •   5
  •   5
  •   8
  •   12
  •   10
  •   9
  •   10
  •   12
  •   10
  •   12
  •   8
  •   12
  •   10
  •   12
  •   10
  •   8
  •   12
  •   9
  •   8
  •   12
  •   8
  •   10
  •   8
  •   10
  •   10
  •   10
  •   12
  •   12
  •   8
  •   12
  •   8
  •   8
  •   9
  •   12
  •   8
  •   12
  •   10
  •   8
  •   12
  •   10
  •   8
  •   7
  •   12
  •   10
  •   9
  •   8
  •   12
  •   10
  •   8
  •   12
  •   10
  •   8
  •   10
  •   8
  •   7
  •   7
  •   11
  •   11
  •   10
  •   12
  •   10
  •   10
  •   9
  •   10
  •   10
  •   10
  •   10
  •   12
  •   12
  •   10
  •   8
  •   5
  •   12
  •   10
  •   12
  •   8
  •   7
  •   12
  •   10
  •   8
  •   7
  •   12
  •   10
  •   7
  •   12
  •   10
  •   7
  •   9
  •   8
  •   7
  •   10
  •   8
  •   8
  •   7
  •   10
  •   12
  •   10
  •   12
  •   8
  •   12
  •   10
  •   9
  •   12
  •   10
  •   10
  •   10
  •   8
  •   7
  •   10
  •   7
  •   10
  •   10
  •   12
  •   8
  •   10
  •   7
  •   10
  •   12
  •   10
  •   8
  •   6
  •   10
  •   12
  •   12
  •   7
  •   8
  •   7
  •   5
  •   12
  •   10
  •   7
  •   12
  •   10
  •   8
  •   8
  •   10
  •   8
  •   7
  •   12
  •   7
  •   7
  •   10
  •   12
  •   10
  •   8
  •   10
  •   8
  •   12
  •   10
  •   12
  •   8
  •   7
  •   10
  •   7
  •   8
  •   7
  •   8
  •   10
  •   7
  •   10
  •   7
  •   8
  •   7
  •   7
  •   7
  •   7
  •   7
  •   12
  •   7
  •   12
  •   10
  •   8
  •   7
  •   12
  •   10
  •   12
  •   10
  •   12
  •   10
  •   8
  •   12
  •   8
  •   10
  •   7
  •   12
  •   11
  •   10
  •   8
  •   7
  •   6
  •   12
  •   10
  •   8
  •   8
  •   10
  •   8
  •   7
  •   7
  •   10
  •   7
  •   10
  •   10
  •   10
  •   7
  •   8
  •   7
  •   7
  •   10
  •   10
  •   10
  •   8
  •   7
  •   7
  •   7
  •   8
  •   7
  •   12
  •   11
  •   10
  •   8
  •   7
  •   7
  •   10
  •   7
  •   8
  •   7
  •   8
  •   6
  •   8
  •   7
  •   10
  •   10
  •   7
  •   7
  •   10
  •   7
  •   8
  •   10
  •   8
  •   7
  •   10
  •   10
  •   10
  •   12
  •   10
  •   7
  •   12
  •   10
  •   7
  •   12
  •   10
  •   8
  •   7
  •   12
  •   10
  •   7
  •   8
  •   7
  •   8
  •   7
  •   8
  •   7
  •   7
  •   8
  •   7
  •   10
  •   7
  •   8
  •   7
  •   8
  •   5
  •   8
  •   7
  •   10
  •   10
  •   7
  •   10
  •   10
  •   7
  •   7
  •   11
  •   10
  •   8
  •   7
  •   10
  •   7
  •   7
  •   11
  •   7
  •   8
  •   7
  •   10
  •   8
  •   7
  •   7
  •   5
  •   7
  •   10
  •   9
  •   9
  •   7
  •   8
  •   7
  •   9
  •   7
  •   7
  •   7
  •   8
  •   5
  •   7
  •   7
  •   7
  •   10
  •   8
  •   7
  •   10
  •   10
  •   10
  •   7
  •   7
  •   10
  •   7
  •   7
  •   11
  •   10
  •   7
  •   8
  •   10
  •   8
  •   7
  •   12
  •   10
  •   8
  •   7
  •   5
  •   10
  •   7
  •   7
  •   7
  •   7
  •   5
  •   10
  •   7
  •   8
  •   7
  •   10
  •   10
  •   7
  •   6
  •   11
  •   8
  •   8
  •   7
  •   10
  •   7
  •   7
  •   7
  •   6
  •   7
  •   7
  •   6
  •   7
  •   7
  •   7
  •   10
  •   11
  •   10
  •   7
  •   10
  •   7
  •   8
  •   7
  •   7
  •   7
  •   7
  •   7
  •   7
  •   7
  •   10
  •   7
  •   10
  •   8
  •   10
  •   8
  •   7
  •   12
  •   10
  •   7
  •   8
  •   7
  •   5
  •   10
  •   7
  •   7
  •   7
  •   6
  •   7
  •   7
  •   5
  •   10
  •   7
  •   6
  •   5
  •   7
  •   10
  •   7
  •   7
  •   10
  •   7
  •   10
  •   7
  •   8
  •   7
  •   10
  •   8
  •   6
  •   5
  •   10
  •   6
  •   7
  •   7
  •   7
  •   10
  •   8
  •   7
  •   10
  •   7
  •   8
  •   7
  •   10
  •   5
  •   7
  •   6
  •   7
  •   10
  •   7
  •   6
  •   10
  •   7
  •   10
  •   7
  •   10
  •   7
  •   10
  •   7
  •   6
  •   7
  •   6
  •   7
  •   6
  •   7
  •   8
  •   7
  •   5
  •   5
  •   8
  •   7
  •   7
  •   10
  •   7
  •   7
  •   7
  •   7
  •   6
  •   5
  •   5
  •   7
  •   5
  •   7
  •   7
  •   10
  •   7
  •   7
  •   7
  •   5
  •   7
  •   5
  •   7
  •   10
  •   7
  •   8
  •   7
  •   7
  •   8
  •   7
  •   10
  •   7
  •   7
  •   6
  •   7
  •   5
  •   5
  •   10
  •   7
  •   7
  •   4
  •   7
  •   7
  •   5
  •   7
  •   7
  •   7
  •   7
  •   7
   
   
   
  數據載入中


  Loading

  商品介紹

  評價(0)

  規格包裝

  售后服務

  商品問答

  大神竞彩足球比分推荐 www.blsjo.com  此系列產品供的是TC雙唇外包膠骨架油封,  如需其它系列的產品請與客服聯系
  用 戶 名:
  登錄密碼:
  評分等級:
  評論內容:
  驗證碼: captcha
  提交評論
  未填寫
  服務承諾

  商城所售商品均為廠商正品,如有任何問題可與我們客服人員聯系,我們會在第一時間跟您溝通處理。我們將爭取以最低的價格、最優的服務來滿足您最大的需求??溲榛酰呵┦帳痹詬犢詈笥肱淥腿嗽鋇泵婧碩裕荷唐芳芭浼?、應付金額、商品數量及發貨清單、發票(如有)、贈品(如有)等;如存在包裝破損、商品錯誤、商品短缺、商品存在質量問題等影響簽收的因素,請您可以拒收全部或部分商品,相關的贈品,配件或捆綁商品應一起當場拒收;為了?;つ娜ㄒ?,建議您盡量不要委托他人代為簽收;如由他人代為簽收商品而沒有在配送人員在場的情況下驗貨,則視為您所訂購商品的包裝無任何問題。
  溫馨提示

  由于部分商品包裝更換較為頻繁,因此您收到的貨品有可能與圖片不完全一致,請您以收到的商品實物為準,同時我們會盡量做到及時更新,由此給您帶來不便多多諒解,謝謝!

  請注意部分代購商品需要買家提供身份證照片,在您成功下單后,如果有需要提交身份證明的買家,我公司客服會與您聯系,我公司客服不會要求您發送到私人郵箱等,一般默認為在線傳送到公司客服QQ或是公司郵箱地址,請注意防盜防騙,特此說明。

  本商品支持7天無理由退貨


  支持“7天無理由退換貨”的商品更為消費者提供“7天無理由退換貨”服務保障。溫馨提示:商品按照國家三包規定執行退換貨服務。

  服務承諾

  商城所售商品均為廠商正品,如有任何問題可與我們客服人員聯系,我們會在第一時間跟您溝通處理。我們將爭取以最低的價格、最優的服務來滿足您最大的需求??溲榛酰呵┦帳痹詬犢詈笥肱淥腿嗽鋇泵婧碩裕荷唐芳芭浼?、應付金額、商品數量及發貨清單、發票(如有)、贈品(如有)等;如存在包裝破損、商品錯誤、商品短缺、商品存在質量問題等影響簽收的因素,請您可以拒收全部或部分商品,相關的贈品,配件或捆綁商品應一起當場拒收;為了?;つ娜ㄒ?,建議您盡量不要委托他人代為簽收;如由他人代為簽收商品而沒有在配送人員在場的情況下驗貨,則視為您所訂購商品的包裝無任何問題。
  溫馨提示

  由于部分商品包裝更換較為頻繁,因此您收到的貨品有可能與圖片不完全一致,請您以收到的商品實物為準,同時我們會盡量做到及時更新,由此給您帶來不便多多諒解,謝謝!

  請注意部分代購商品需要買家提供身份證照片,在您成功下單后,如果有需要提交身份證明的買家,我公司客服會與您聯系,我公司客服不會要求您發送到私人郵箱等,一般默認為在線傳送到公司客服QQ或是公司郵箱地址,請注意防盜防騙,特此說明。

  用戶名: 匿名用戶
  咨詢內容:
  驗證碼: captcha
  提交問題
  看過此商品的人還看過
  華德DR5DP型直動式減壓閥

  華德DR5DP型直動式減壓閥

  ¥584.00 ~ ¥648.00
  機械閥

  機械閥

  ¥32.00 ~ ¥50.00
  V形純橡膠密封圈

  V形純橡膠密封圈

  ¥1.00 ~ ¥1.00
  CBQL-*5/F5雙聯齒輪泵

  CBQL-*5/F5雙聯齒輪泵

  ¥2,030.00 ~ ¥2,170.00